Výhody

pro dárce

700 Kč za každý odběr

po prvním odběru obdržíte 500 Kč, po druhém 900 Kč a poté po každém dalším 700 Kč

a získej až 500 Kč

za každý odběr Vámi nově přivedeného dárce je peněžní bonus 100 Kč, a to do maximální výše 500 Kč za jednoho dárce (při 5 odběrech)

Káva a voda

zdarma

WIFI

zdarma

Noviny a magazíny

zdarma

Bezpříspěvkové dárcovství

pokud si nevybíráte úhradu vzniklých nákladů ve výši 700 Kč, můžete tak získat nárok na 1 den placeného volna v zaměstnání a možnost snížit si základ daně o 3 000 Kč za každý odběr. V úhrnu lze v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání odečíst maximálně částku ve výši 15 % ze základu daně