Proč darovat

krevní plasmu

Vaše rozhodnutí darovat krevní plazmu zachraňuje životy.

Tisíce lidí je závislých na lécích z krevní plazmy. Obrovský význam mají především pro lidi s poruchami krevní srážlivosti, neboť již malá zranění mohou vést ke ztrátě velkého množství krve. Léky z krevní plazmy pomáhají zastavit krvácení. Plazmu potřebují také například lidé s poruchami imunitního systému, aby podpořili obranyschopnost vlastního organismu.

Na každém darování záleží

Je NEZBYTNÉ, aby plasmu darovali dobrovolní a zdraví dárci, prototože každý rok je třeba více než:

1200 odběrů plazmy na léčbu

jednoho pacienta s hemofilií

130 odběrů plazmy na léčbu

jednoho pacienta s primární imunitní nedostatečností

900 odběrů plazmy na léčbu

jednoho pacienta s Alpha-1

Co je krevní plazma?

Lidská krev se skládá z krevní plazmy a z krevních buněk. Krevní plazma představuje téměř polovinu objemu krve. Obsahuje nejrůznější životně důležité látky jako ionty, cukry, tuky, protilátky, enzymy, hormony a další. Pro současnou medicínu je lidská plazma získávaná od dárců nenahraditelná. Používá se buďto v celku jako čerstvě zmražená přírodní plazma anebo se zpracovává a získávají se z ní důležité léky, jako jsou protilátky, srážlivé faktory a další.

krev

plasma

proč darovat krevní plasmu?

1. důvod

Plazma je použita pro výrobu léků, které mají v medicíně široké využití.

Jedná se například o dopravní nehody, oslabený imunitní systém, léčbu pacientů s popáleninami nebo poruchami srážlivosti.

2. důvod

Plazmu nelze laboratorně vyrobit.

Plazmu a život zachraňující bílkoviny v ní obsažené lze získat pouze od dárců, kteří věnují svůj čas pro darování.

3. důvod

Darováním plazmy zachraňujete životy.

Léky vyrobené z plazmy se používají např. u léčby těžkých stavů po dopravních nehodách, u náročných chirurgických zákroků, léčby popálenin, šokových stavů, traumat, při léčbě vzácných genetických onemocnění - např.poruchy srážlivosti krve, u pacientů s oslabeným imunitním systémem.

4. důvod

Přispějete k tomu, že je k disposici více životně důležitých léků.

Pro léčbu jednoho pacienta na jeden rok může být potřeba i více než 1000 odběrů plazmy.